Asociacija „Už saugų automobilį Lietuvoje“

Asociacijoje dalyvauja visi norintys daryti pozityvią įtaką ir siekiantys didinti eismo saugumą Lietuvos keliuose. Asociacija narystės principu vienija Lietuvos Respublikos juridinius ir fizinius asmenis, siekiančius, jog eisme Lietuvos Respublikoje dalyvautų tik techniškai tvarkingos ir saugios tiek eismo dalyviams, tiek aplinkai transporto priemonės bei kad saugotume vieni kitų saugumą.

Asociacijos tikslas:

Asociacija siekia įnešti indėlį į eismo saugumą Lietuvoje, formuoti visuomenės nuomonę, teikti pasiūlymus palankios teisinės bazės sukūrimui, padėti saugoti mūsų gamtą, ugdyti Asociacijos narių pilietiškumą ir visuomeninį aktyvumą.

Vizija ir vertybės:

Europinės vertybės ir požiūris į eismo saugumą Lietuvos keliuose. Misija: Už mūsų ir mūsų vaikų saugumą.

Veiklos kryptys:

  • Vienyti LR piliečius, ugdyti Europines eismo saugumo normas.
  • Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti visuomenei su eismo saugumu susijusią informaciją, populiarinti eismo saugumo idėjas ir gerinti bendrąjį supratimą apie eismo saugumą.
  • Ugdyti visuomeninį aktyvumą, skatinti visuomenę laikytis ES vertybių.
  • Skleisti saugaus eismo, atsakingo aptarnavimo ir vartojimo idėjas.
  • Stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas, keistis delegacijomis, siųsti savo narius į tarptautinius renginius, seminarus, palaikyti ryšius su kitų valstybių tarptautinėmis organizacijomis.
  • Pristatyti, atstovauti ir ginti viešą interesą bei teisėtus interesus valstybės organuose, savivaldybėse ir kitose institucijose.
  • Kurti eismo saugumo Lietuvos Respublikoje viziją ir prisidėti prie jos įgyvendinimo.

Visais su asociacijos bei forumų susijusiais klausimais kreipkitės adresu:
info@uzsauguautomobili.lt